Bahasa Jawa XII

Serat Tripama

Tambahkan teks Serat Tripama (tiga suri tauladan) adalah karya KGPAA Mangkunegara IV (1809-1881) dei Surakarta, yang ditulis dalam tembang Dhandanggu…

Jenis-Jenis Gamelan Jawa (Contoh Wacan Eksposisi)

Sumber gambar gasbanter Gamelan iku salah sijiné seni musik tetabuhan tradhisional aseli saka Indonésia utamané ingpulo Jawa, Madura, Bali lan Lombok…

Wacan Eksposisi Sejarah Gamelan

Sumber Gambar :  Musik gamelan duwé sajarah sing tuwa saumuran karo kasebaré budaya Hindu lan Buddha ing Nusantara. Utamané nalika kawanguné …

Wacana Eksposisi Adat Mantu

Wacana eksposisi yaiku wacana kang njlentrehake utawa medharake sawijining bab kanggo pamaos. Supaya pamaos pikoleh informasi kang genep babagan sawi…

Teks Dheskripsi Busana Adat Jawa

K abeh babagan nang ndunya mesti bisa diterangaken kanthi rinci, bisa kang pangerten, asal mula, ciri-ciri, lan jenis-jenise. Kabeh mau kuwi bangetin…