Teks Dheskripsi Busana Adat Jawa


K
abeh babagan nang ndunya mesti bisa diterangaken kanthi rinci, bisa kang pangerten, asal mula, ciri-ciri, lan jenis-jenise. Kabeh mau kuwi bangeting kanggo mangerti marang sawijining bab lan nyegah pemikiran sing salah kaprah marang bab kasebat. Nah kanggo nerangaken sesuatu kanthi rinci, kita sampun sering sanget mireng tentang teks deskripsi. Apa sebenere teks deskripsi kuwi?

Pengertian Teks Deskripsi

Teks deskripsi yakuwe sawijining teks utawa tulisan sing nggambaraken sawijining objek. Objek sing kemaksud bisa wujud benda, panggonan, makhluk hidup, lan liya-liyane. Neng teks kiye anggone nggambaraken objek sing kemaksud kanthi rinci supaya wong sing maca tulisan mau kaya-kaya ndeleng dhewek objek sing digambaraken senajan dheweke ora weruh secara langsung.

Jenising Teks Deskripsi

Teks deskripsi barang utawa benda

Teks deskripsi kiye nggambaraken sawijininng barang marang pembaca kanthi cetha lan rinci, supaya pembaca utawa pamireng saged weruh gambaran barang kasebat.

Tuladha :

"Mendoan kuwe panganan asli sekang Kabupaten Banyumas. Mendoan kuwe panganan sing bahan dasare sekang tempe lan digoreng setengah mateng. Umume mendoan digawe sekang tempe, tepung terigu, muncang, lan uyah, namung ing jaman saiki wis akeh variasi bahan kanggo mendoan kuwi, diantarane yakuwe lombok, keju, kecap, lan saos. Mendoan biasane ndhuweni wujud segi empat, tipis, lan teksture empuk. Ing masyarakat Banyumas, mendoan seringe disajikna pas esuk-esuk uga dibatiri kaliyan sambel, kopi, teh, utawa kanggo lawuh sarapan. Saiki mendoan wis terkenal nang seluruh Indonesia lan produksine wis nyebar nang Provinsi Jawa Tengah."

Teks deskripsi kahanan

Teks deskripsi kiye nggambaraken sawijininng kahanan utawa swasana suatu panggonan utawa barang. Tujuane kanggo ndamel pembaca utawa pamireng ndhuwe gambaran kahanan sing dimaksudna penulis teks.

Tuladha :

"Nek wayah esuk, akeh ibu-ibu sing pada antri nang warunge bu Robingah arep pada tuku mendoan, niwo, tahu brontak, lan gorengan liyane. Kawit bar sholat subuh, ibu-ibu kuwe wis pada mulai teka lan suwe-suwe bisa nganthi wong limolas sing ngantri. Senanjan antrine suwe, kabehan tetep pada sabar lan nyambi dopokan kanggo ngisi swasana. Biasane para pelannggane bu Robingah mulai sepi pas jam pituan. Bar kuwe dheweke gari ngurusi kebutuhan keluarga lan ngurusi umahe lan anak-anake."

Teks deskripsi proses

Teks deskripsi proses yakuwe nggambaraken proses utawa urut-uratane nggawe sawijining produk, misale resep masakan, cara nganggo barang, dsb.

Tuladha :

"....cara gawe sriping gedhang kuwe gampang. Pertama-tama gedhang diceti nagnti bersih. Bar kue dikumbah neng banyu bersih supaya ilang getaeh. Gedhang diiris dhawa-dhawa tipis menaawa langsung diceti nang ndhuwur wajan sing wis ana minyak panase. Goreng nganti warnane berubah dadi kecokelat-cokelatan. Terakhir entas sriping sing wis mateng karo sorok lan didelah ing toples. Sriping gedhang siap disajikna."

Teks deskripsi sipat

Teks deskripsi sipat yakuwe teks kang nggambarake babagan tentang sifat sawijining barang utawa wong.

Tuladha :

"Kabeh gorengan garing utawa kemriyik kayata kripik, sriping, krupuk, peyek, lan sapanunggalane kuwe ndhuweni sipat sing ora tahan lama. Maksude daya simpene ora suwe, gamapang mlempem, apek, lan liya-liyane. Senajan wis dilebokna plastik utawa toples sing kenceng tetep bae bisa mlempem lan mambu tengik."

Ciri-Cirine Paragraf Deskripsi

 1. Nerangaken objek kanthi langsung miturut panemune sing diweruhi.
 2. Adhedhasar kang observasi utawa pengamatan.
 3. Ndhuweni gagasan marang sing maca kanthi cara ngelih objek sing diweruhi pengarang.
 4. Ndhuweni sipat imajinasi (imajinasi namung dasare fakta) utawa penggambaran.
 5. Ndhuweni tujuan nyiptakaken imajinasi sing maca, saengga sing maca kerasa kaya weruh dhewek bab sing dideskripsikna kuwe mau.

 

Urut-Urutane Nggawe Paragraf Deskripsi

 1. Nemtokake tema sing arep dibahas.
 2. Tujuan penulisan sing arep disampekna marang pembaca.
 3. Ngumpulake materi.
 4. Barange utawa materine dipriksa, dimirengaken, lan dirasaken.
 5. Nggawe kerangka deskripsi kang adhedhasar materi kasebat.
 6. Nulis karangan kanthi lengkang lan ora nana sing kececer.