Hakekat, Fungsi, dan Peran Sosiologi

Pengertian, Ciri-Ciri, dan Objek Kajian Sosiologi, serta Sosiolog dan Pokok Kajiannya